Запасные части:

Цилиндр наклона шпалозахвата 84.021-13.10-01 РИ