Запасные части:

Цилиндр сжима шпалозахвата 84.021-11.01.200 РИ

Цилиндр сжима шпалозахвата